Pogrebno preduzeće “Odense” Vam nudi specijalne pogodnosti (Uplate za zivota):

Uplatom na 6, 12, 18, 24, 30 ili 36 rata stičete pravo na komplet organizaciju sahrane ili kremacije i tako svoje nabliže poštedite samom organizacijom sahrane kao i eventualnih finansijskih problema.

Pod troškove klasične sahrane u slučaju smrti, se podrazumeva sledeće:

 • Dolazak na poziv u Vaš dom, bolnicu ili starački dom, na teritoriji Beograda (kao i van Bg uz doplatu)
 • Prevoz do hladnjače
 • Prijava smrti i prikupljanje sve potrebne dokumentacije za zakazivanje sahrane
 • Potvrda groblja da je lice sahranjeno na tom groblju
 • Ugovaranje termina sahrane na pripadajućem teritorijalnom groblju
 • Komplet pogrebna oprema (pogrebni sanduk SL-7, SL-8, garnitura – taft, krst – bukva ili piramida)
 • Zakup hladnjače do termina sahrane
 • Izrada umrlica
 • Zakup kapele na groblju, sahrana u porodičan grob ili grobnicu ili novo grobno mesto

* U slučaju potrebe za internom ekshumacijom (sahranjene već 2 osobe u postojeće grobno mesto), cena interne ekshumacije se dodatno ugovara

* U slučaju porodične grobnice, kao i demontaže pogrebne ploče spomenika (zavisno od veličine) cena se dodatno ugovara

Otplata troškova sahrane:

 • na 6 mesečnih rata: 6 x 141,71 eura
  za penzionere (uz ček): 6 x 93,22 eura
 • na 12 mesečnih rata: 12 x 72,84 eura
  za penzionere (uz ček): 12 x 47,87 eura
 • na 18 mesečnih rata: 18 x 49,91 eura
  za penzionere (uz ček): 18 x 32,77 eura
 • na 24 mesečne rate: 24 x 38,47eura
  za penzionere (uz ček): 24 x 25,24 eura
  za penzionere (uz ček): 30 x 20,72 eura
 • na 36 mesečnih rata: 36 x 27,05 eura
  za penzionere (uz ček): 36 x 17,72 eura

Prilikom potpisivanja i overe Ugovora, penzioneri daju saglasnost da preduzeće Odense može naplatiti refundaciju troškova od Posmrtnog fonda za penziono osiguranje.

Troškove koje obezbedjujemo u slučaju smrti u inostranstvu, možemo Vam dati na uvid, ako nas kontaktirate,u zavisnosti od države i grada, odn. udaljenosti.